Tổ chức y tế thế giới WHO tại Việt Nam đặt ở đâu?

Việt Nam gia nhập WHO: tổ chức y tế thế giới ngày 17/5/1950 với văn phòng WHO Việt Nam đặt tại 304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam, trưởng văn phòng đại diện là ông Kidong Park người Hàn Quốc. WHO thế giới được thành lập năm nào? Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư cách là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn cầu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc....

Có thể bạn quan tâm:

Việt Nam gia nhập WHO: tổ chức y tế thế giới ngày 17/5/1950 với văn phòng WHO Việt Nam đặt tại 304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam, trưởng văn phòng đại diện là ông Kidong Park người Hàn Quốc.

WHO thế giới được thành lập năm nào?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư cách là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn cầu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc. Hoạt động với ba cấp trong Tổ chức (toàn cầu, khu vực và quốc gia), hơn 7.000 nhân viên của WHO trên toàn thế giới cộng tác với chính phủ của 194 Quốc gia Thành viên và các đối tác khác để đạt được tầm nhìn của WHO khi thành lập là đạt được mức độ sức khoẻ cao nhất có thể cho tất cả mọi người.

Việt Nam gia nhập tổ chức y tế thế giới vào ngày tháng năm nào?

Việt Nam trở thành quốc gia thành viên của WHO kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước. WHO thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của WHO tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ

WHO Việt Nam ở đâu?

Trưởng đại diện who tại việt nam: Tiến sĩ Kidong Park nhậm chức Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 9 năm 2017.

từ khóa

Ngày 05/07 năm 2020 | Khỏe | Tag: